piątek, 24 grudnia 2010

W firmie AHM (Australian Health Management), można uzyskać dostęp do usług medycznych i informacji poufnych przez telefon. Chodzi tu o dostęp do wyników badań, statusie realizacji usług medycznych etc. AHM to prywatna sieć opieki medycznej należąca do pierwszej 10-ki największych firm w Australii obsługujących prawie 130 tysięcy osób. Dostęp do tych poufnych informacji zabezpieczony jest biometrycznym hasłem głosowym. Taka metoda uwierzytelniania stosowana jest już od 2006 roku.
Call Center odbiera ponad 420,000 połączeń w ciągu roku, gdzie ponad 80% wszystkich tych połączeń wymaga uwierzytelnienia przez telefon. Średnio uwierzytelnienie takie trwa około 28 sekund lub 11% całkowitego czasu poświęconego przez agentów na wszystkie rozmowy. Gdy klienci identyfikują się biometrycznie, owo 11% czasu zajmowanego agentom spada do 0, gdyż uwierzytelnienie klientów następuje w IVR z pomocą hasła biometrycznego.  Hasło biometryczne okazało się również łatwiejsze w wykorzystaniu przez klientów!
Klienci mogą zarejestrować próbkę swojego głosu w bardzo prosty sposób po uprzednim uwierzytelnieniu przez agenta. Kiedy zarejestrują już swoją próbkę głosu, dzwoniąc kolejnym razem do contact center, po prostu wypowiadają numer swojego abonamentu. Następnie połączenie jest przekierowane bezpośrednio do agenta, który już wie z kim rozmawia i wie też, że osoba została już uwierzytelniona, więc nie musi zadawać wielu niepotrzebnych dodatkowych pytań. AHM wciąż otrzymuje bardzo pozytywne reakcje od klientów, którzy korzystają z tej metody uwierzytelnienia.
Dzięki takiej metodzie weryfikacji osób, AHM może dramatycznie zwiększyć bezpieczeństwo swoich klientów i zaoferować im bardziej spersonalizowane usługi.
Dodatkowe korzyści:
- Ponad 95% klientów, którym AHM proponuje zarejestrowanie swojego głosu – wyraża na to zgodę.
- Agenci Call Center spędzają ok. 30s czasu mniej na indywidualnych połączeniach z klientami
- Klienci mają dostęp do sprawdzonej technologii i większego bezpieczeństwa świadczonych usług przez telefon.
AHM planuje wprowadzenie systemu płatności za abonamenty opartego o biometryczny podpis głosowy.
Źródło: http://www.ahm.com.au/

Posted on piątek, grudnia 24, 2010 by Zbigniew Marcinkowski

No comments

sobota, 4 grudnia 2010

Już po raz szósty Opus Research organizuje konferencję Voice Biometrics. Tym razem konferencja odbędzie się w Amsterdamie. Podczas konferencji będzie można wymienić doświadczenia o aktualnych zastosowaniach biometrii głosowej na świecie u operatorów komórkowych, firmach usługowych świadczących usługi Contact Center, bankach, firmach ubezpieczeniowych, agencjach rządowych, firmach telekomunikacyjnych oraz organów ścigania na całym świecie.


Konferencja dedykowana jest przede wszystkim dla:
 • Zarządzających telefonicznymi biurami obsługi klientów w sektorach takich jak: bankowość i finanse, medyczny, ubezpieczeniowy i publiczny
 • Integratorów systemów i dostawców rozwiązań z zakresu kontroli dostępu, zarządzania tożsamością, zarządzania ryzykiem oraz e-commerce
 • Specjalistów ds. bezpieczeństwa, oficerów i specjalistów IT
 • Jednostek badawczo rozwojowych, studentów i profesorów zajmujących się biometrią głosową
Więcej informacji o konferencji oraz rejestracja na stronie: http://voicebiocon.com/

Posted on sobota, grudnia 04, 2010 by Zbigniew Marcinkowski

No comments

środa, 3 listopada 2010

W dniu wczorajszym ukazał się artykuł w "Gazecie prawnej" opisujący problem posługiwania się danymi biometrycznymi do kontroli czasu pracy. Polecam artykuł na stronie: 
http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/462689,chcesz_pracowac_pokaz_palec.html
Ciekawe podsumowanie problemu znajduje się też na stronie Onet Biznes

Posted on środa, listopada 03, 2010 by Zbigniew Marcinkowski

No comments

niedziela, 31 października 2010

Pacjenci w Stanach Zjednoczonych na Florydzie, wymagający stałej opieki medycznej, korzystają z opieki specjalistycznych agencji, które wysyłają do nich swoich pielęgniarzy na zlecenie lokalnej służby zdrowia. Agencje te muszą się szczegółowo rozliczać z wykonanej pracy i niejednokrotnie w przypadku wykrycia nieprawidłowości, zobowiązane są płacić wysokie kary. System opieki zdrowotnej w USA jest mocno obwarowany przepisami o przeciwdziałaniu oszustwom i kradzieżom tożsamości, lecz wciąż brakuje skutecznych metod egzekucji tych przepisów. Przewidziane są też bardzo wysokie kary dla wszystkich, którzy „oszukują system”.

W celu podniesienia jakości wykonywanych usług przez pielęgniarzy, w połowie roku 2010 uruchomiono projekt wykorzystujący biometrię głosową do kontroli czasu i jakości wykonywanej pracy. Projekt zakłada, że skorzystają na nim trzy zainteresowane strony:
 1. Pacjent, bo zyskuje lepszej jakości usługę medyczną,
 2. Agencja zatrudniająca pielęgniarzy, bo może kontrolować czas ich pracy, działać efektywniej i jednocześnie zwiększyć jakość wykonywanych swoich usług,
 3. Służba zdrowia, która zyskuje skuteczne narzędzie do walki z oszustwami i nadużyciami.
Agencja chce płacić pielęgniarzom tylko za czas spędzony z pacjentem i w ten sposób oszczędzać pieniądze podatników.
Biometria głosowa świetnie się sprawdza jako narzędzie do zdalnego monitorowania osób znajdujących się w określonym miejscu i czasie.
Korzystając ze zdalnego monitoringu, Agencja płaci tym samym za „pięć Prawidłowych elementów”:
 1. Prawidłowo wykonana usługa,
 2. Prawidłowe miejsce,
 3. Prawidłowy czas
 4. Prawidłowy pacjent,
 5. Prawidłowy pielęgniarz.
Na początku i na końcu każdej wizyty, pielęgniarz dzwoni z telefonu pacjenta na numer usługi aby zarejestrować początek i koniec wykonywanej pracy. Dzwoniąc do usługi z telefonu pacjenta, pielęgniarz podaje swój numer identyfikacyjny a następnie hasło głosowe, które jest takie samo dla wszystkich pielęgniarzy - „W Santrax, mój głos jest moim hasłem”. Numer na który dzwoni pielęgniarz jest bezpłatny, więc pacjenci nie ponoszą żadnych dodatkowych kosztów.
Rejestracja pielęgniarzy w systemie i jednocześnie ich próbek głosowych jest obligatoryjna. Mają oni również obowiązek odbyć szkolenie i wypełnić stosowny formularz.
Biometryczna identyfikacja pielęgniarzy jest częścią znacznie większego systemu wspierającego rozliczanie się pracy Agencji ze służbą zdrowia i rozliczeń pieniężnych z tytułu wykonywanych prac.

W Polsce kontrola czasu pracy z użyciem biometrii jest dziś niedozwolona wyrokiem sądu z początku tego roku. Wyrok opierał się na przypadku wykorzystywania biometrii do kontroli czasu pracy, gdzie czytnik biometryczny i osoba były w tym samym miejscu. Jestem głęboko przekonany, że prawo w Polsce zmieni się z czasem w taki sposób, żeby zalety biometrii do kontroli czasu pracy można było wykorzystać z korzyścią dla pracowników, pracodawców i klientów. Metody biometryczne do identyfikacji osób na odległość oraz wiele aktualnie sprawdzających się zastosowań na świecie z pewnością znajdą zastosowanie niebawem również w Polsce.

Ciekawe informacje o wykorzystaniu biometrii do kontroli czasu pracy zawarte są na stronie http://prawo.vagla.pl/node/8861

Źródło: www.sandataflorida.com

Posted on niedziela, października 31, 2010 by Zbigniew Marcinkowski

No comments

sobota, 16 października 2010

Citibank Australia planuje wprowadzenie biometrii głosowej do uwierzytelniania klientów korzystających z usług bankowych przez telefon. Bank prowadził testy przez ostatnie sześć tygodni i planuje pełne uruchomienie nowej usługi w ciągu najbliższych trzech miesięcy.
Rozpoznawanie dzwoniącego po głosie pozwoli zaoszczędzić sporo czasu i pieniędzy, twierdzi Roy Gori CEO Citibank Australia. Możemy przestać zadawać klientom tradycyjne pytania do celów identyfikacji klientów.
„Obecnie, kiedy nasz konsultant dzwoni do klienta, musi się upewnić, że rozmawia z właściwą osobą. To bardzo kłopotliwy proces”.
Pan Gori jest pod wrażeniem systemów testowanych przez Bank i nawet sam zarejestrował swój głos do celów testowych.
„Zarejestrowałem swój głos i próbowałem mówić na różne sposoby. Mówiłem damskim głosem, tłumiłem głos, udawałem, że mam chrypę, a mimo to system mnie rozpoznawał prawidłowo” wspomina Pan Gori.
Potem, ktoś inny próbował podszywać się pod Pana Gori i system natychmiast rozpoznawał, że to nie on.
Kolejnym krokiem po uruchomieniu systemu, jest zachęcenie klientów do rejestracji swoich głosów w celu późniejszej weryfikacji głosem. „Mamy dobry odzew od klientów, którzy jako pierwsi testowali nowy sposób weryfikacji”.
Pan Gori twierdzi, że sukces w bezpieczeństwie bankowym zależy od tego, czy jesteśmy na czele peletonu, czy nie. Cyberprzestępcy zawsze atakują najsłabsze punkty.
„Jeśli hakerzy dowiedzą się w swojej sieci, że bardzo łatwo jest zaatakować Citibank, to go zaatakują”, twierdzi Linda Duncombe, szefowa marketingu i bankowości elektronicznej.
Citibank Australia ma wyjątkowo niski poziom nadużyć w porównaniu do innych Banków w Australii, mówi Pan Gori.
Źródło: zdnetasia

Posted on sobota, października 16, 2010 by Zbigniew Marcinkowski

No comments

niedziela, 12 września 2010

eLearning polega na świadczeniu usług edukacyjnych dla studentów, którzy nie są obecni w miejscu wykładów.
Uwierzytelnianie tożsamości studenta jest szczególnie trudne w elearningu, ponieważ instytucja szkoląca zazwyczaj nie ma bezpośredniego z nim kontaktu. W coraz większym stopniu muszą sprostać temu wyzwaniu jednostki certyfikujące, których pracownicy muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje i nadane im uprawnienia do zaświadczania poziomu wiedzy danego studenta.
Dwie szkoły w USA wykorzystują biometrię głosową w celu uwierzytelnienia studentów na odległość: I Drive Safely - szkoła prawa jazdy i Language Testing International (LTI) – Instytucja sprawdzająca poziom biegłości języków obcych.

I Drive Safely


Wielu klientów tej szkoły, to kierowcy, którzy zmuszeni są do zdawania państwowego egzaminu w wyniku wyroku sądowego.
Od 2008 roku, I Drive Safely, uwierzytelnia kierowców przez telefon głosem. Kiedy kierowca loguje się do aplikacji webowej I Drive Savely po raz pierwszy, musi wybrać odpowiedni stan USA w którym nastąpiło wykroczenie i wybrać kurs, który musi przejść. Podczas rejestracji, kierowca podaje między innymi numer swojego telefonu. Kiedy rozpoczyna się kurs, na podany nr telefonu dzwoni automat rozpoczynający proces rejestracji próbki głosowej. Student proszony jest o powtórzenie sześciu liczb pięciocyfrowych. Proces rejestracji trwa zwykle mniej niż minutę. Następnie podczas kursu w różnych punktach szkolenia internetowego, system dzwoni automatycznie na zarejestrowany numer telefonu do kierowcy. Kierowca zobowiązany jest do poddania się weryfikacji głosowej poprzez powtórzenie podanej przez automat pięciocyfrowej liczby. Po pozytywnej weryfikacji, kierowca dopuszczany jest do kolejnego modułu kursu lub może przystąpić do egzaminu. Wszystko przez telefon i Internet! Od 2008 roku firma zarejestrowała ponad 60,000 kierowców i dokonała ponad 300,000 weryfikacji kierowców głosem.

Language Testing International (LTI)

LTI certyfikuje poziom znajomości języków i obsługuje głównie sektor rządowy, prywatny i szkolnictwo. LTI organizuje testy językowe certyfikowane przez ACTFL (Amerykański Instytut Nauki Języków Obcych) z ponad 60 języków. Klienci LTI zdając test, chcą mieć pewność, że biegłość ich języka będzie oceniona poprawnie. Często certyfikat biegłości języka jest wymagany przez pracodawcę, więc sprawa jest poważna.
LTI wykonuje testy przez telefon i komputer z dostępem do internetu. Ekspert ds. danego języka musi posiadać odpowiednie uprawnienia do wydawania opinii o biegłości języka obcego, więc jego tożsamość jest sprawdzana przed rozpoczęciem testów.
LTI weryfikowało wcześniej studentów przez poświadczenie pracownika LTI w danej lokalizacji. Było to kosztowne i czasochłonne.
Dziś LTI weryfikuje tożsamość osób poddających się testom przez telefon używając biometrii głosowej. Przed przystąpieniem do testu sprawdzana jest tożsamość studenta. Kiedy rozpocznie się kurs, tożsamość studenta może być sprawdzana online do samego końca testu. 
Wszystko przez telefon!

Posted on niedziela, września 12, 2010 by Zbigniew Marcinkowski

No comments

sobota, 7 sierpnia 2010

W Gazecie Wyborczej czytamy, iż banki w Polsce zainteresowane są biometrią głosową. Jako klient banku X i wielu innych instytucji, gdzie dostęp do usług mam zapewniony przez telefon, bardzo chętnie korzystałbym z takich usług. Powierzam bankowi swoje oszczędności, czyli mam do niego zaufanie, powierzam swój podpis (mało kto wie, że podpis też może być potraktowany jako dana biometryczna), powierzam nie tylko swoje linie papilarne, ale również układ żył w palcu, bo tak mogę być zidentyfikowany w nowych bankomatach biometrycznych, to dlaczego nie miałbym powierzyć bankowi swojego głosu?
Pisałem już wcześniej o implementacjach biometrii głosowej w bankach na Świecie: 

Zastosowań jest znacznie więcej i będę je opisywał w kolejnych postach.
Pełen tekst artykułu znajduje się w dzisiejszej Gazecie Wyborczej i pod adresem: http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,8224864,Zapomnij_o_PIN_ie__bank_pozna_cie_po_glosie.html

Posted on sobota, sierpnia 07, 2010 by Zbigniew Marcinkowski

No comments

środa, 4 sierpnia 2010

Firma PerSay wprowadziła na rynek rozwiązanie, które zastępuje wszelkie loginy i hasła hasłem głosowym w iPhone, iPad i iPod Touch. Aplikacja ma być doskonałym zabezpieczeniem samego iPhone, jak również innych aplikacji, które wymagają silnego zabezpieczenie np. wszelkiego rodzaju aplikacje bankowe dostępne na iPhone.
Aplikacja jest prezentowana na aktualnie odbywającej się konferencji SpeechTech w Nowym Jorku http://www.speechtek.com/2010/

P.S. Ja czekam z niecierpliwością na nowego iPhona 4. Z chęcią wtedy przetestuję tę funkcjonalnośćNamiastka jak wygląda aplikacja PerSay na iPhone powyżej.


źródło: PerSay

Posted on środa, sierpnia 04, 2010 by Zbigniew Marcinkowski

No comments

niedziela, 25 lipca 2010

Poniżej opisy kilku podstawowych wskaźników używanych podczas wyboru i implementacji systemu biometrii głosowej:
 • FAR (ang. False Acceptance Rate) - Odpowiada za bezpieczeństwo. Współczynnik niesłusznych akceptacji - % akceptacji osób nieuprawnionych przez system.
 • FRR (ang. False Rejection Rate) - Odpowiada za użyteczność. Współczynnik  niesłusznych odrzuceń - % osób uprawnionych, lecz niesłusznie odrzuconych przez system.
 • FTA (ang. Failure to Enroll) – Współczynnik niepowodzeń w rejestracji – odzwierciedla odsetek osób, których nie da się zarejestrować z powodu ograniczeń technologii (np. słaba jakość połączenia w danej chwili) lub problemów proceduralnych (np. wypowiedzenie innego hasła, niż to o które prosi automat).
 • EER (ang. Equal Error Rate) – Współczynnik błędu zrównoważonego – służy do wyznaczania dokładności konkretnej implementacji biometrii głosowej. Im niższy, tym lepszy osiągany rezultat. Współczynnik ten często wykorzystywany jest do porównania różnych technologii biometrii głosowej.
Punkt EER powstaje w miejscu przecięcia się krzywych FAR i FRR

Posted on niedziela, lipca 25, 2010 by Zbigniew Marcinkowski

No comments

niedziela, 18 lipca 2010

Czyli o różnicy między rozpoznawaniem mowy (ASR – ang. Automatic Speech Recognition) a rozpoznawaniem rozmówcy (biometria głosowa).
Bardzo często rozpoznawanie mowy jest mylone z rozpoznawaniem rozmówcy.
W filmie „Seksmisja” podczas wyjścia Alberta i Maksa na powierzchnię, niezbędne było hasło akustyczne, które znał tylko jego Ekscelencja. Najważniejsze było jednak samo hasło, a nie to, kto je wypowiada...

Gdyby w tym systemie wykorzystano biometrię głosową, wyjść mógłby jedynie jego Ekscelencja ;-)

Posted on niedziela, lipca 18, 2010 by Zbigniew Marcinkowski

No comments

Rejestracja próbki głosowej polega w skrócie na utworzeniu wzorca głosowego (tzw. Voiceprint) dla danej osoby. Proces rejestracji rozpoczyna się klasyczną procedurą uwierzytelnienia. Jeśli wynik uwierzytelnienia jest pozytywny, wówczas osoba proszona jest o wypowiedzenie hasła głosowego od 3 do 4 razy. System sprawdza jakość nagrania i jeśli nie ma zastrzeżeń, wówczas z naszych kilku próbek głosowych tworzony jest wzorzec głosu – Voiceprint. Wzorzec ten jest unikalny dla każdej osoby.
Warto zwrócić uwagę, że wzorzec głosu nie jest nagraniem głosowym. Nie można na podstawie wzorca głosowego odtworzyć nagrania.

Posted on niedziela, lipca 18, 2010 by Zbigniew Marcinkowski

No comments

poniedziałek, 21 czerwca 2010

Dopiero co opisałem amerykański serwis Shop BuyVoice, a tymczasem Brytyjczycy zaproponowali nie tylko platformę do realizowania płatności mobilnych autoryzowanych głosem, ale i platformę dla wszystkich, którzy chcą uruchomić sklep internetowy. Platforma sklepu On4 akceptuje klasyczne płatności kartami kredytowymi (Visa, MasterCard, JCB, Amex itp) i jednocześnie nowy system VoicePay. W ten sposób firma Voice Commerce, właściciel platformy On4 i VoicePay, ma wpływ na rozwój ilości punktów akceptujących nową formę płatności i jednocześnie zachęca użytkowników końcowych (klientów sklepów) do korzystania z nowej formy płatności. 
Aby korzystać z systemu, należy się w nim zarejestrować. Podajemy podstawowe dane o sobie, email, miejsce zamieszkania, nr telefonu komórkowego i oczywiście rejestrujemy swoją próbkę głosu!
Po rejestracji, możemy już dokonywać zakupów używając jedynie swojego telefonu komórkowego i hasła głosowego.
Jak prosto korzystać z systemu, można obejrzeć na poniższym przykładzie:Trzymam kciuki za upowszechnienie się usługi na Wyspach i czekam z niecierpliwością kiedy choć jedna z firm akceptująca karty kredytowe w Polsce, zdecyduje się wprowadzić u nas nowy standard.
Źródło: http://www.infosecurity-magazine.com

Posted on poniedziałek, czerwca 21, 2010 by Zbigniew Marcinkowski

No comments

sobota, 5 czerwca 2010

Jedna z amerykańskich firm rozliczających transakcje za pomocą kart płatniczych - Planet Payment, wprowadziła możliwość zapłaty za produkty i usługi przez telefon. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego (w Polsce mamy wiele różnego rodzaju platform płatności mobilnych), ale ta zainteresowała mnie wyjątkowo - do zabezpieczenia transakcji, użytkownicy wykorzystują swoje hasło głosowe, czyli korzystają z biometrii głosowej.

Aby skorzystać z usługi, musimy się najpierw zarejestrować i stworzyć swój mobilny portfel, który będzie zawierał informacje o naszej karcie kredytowej, adresie dostawy, email, telelefon etc. Portfel ten zabezpieczony jest hasłem głosowym. Usługa umożliwia nam realizacje płatności z dowolnego miejsca przez telefon komórkowy w sposób niezwykle szybki, łatwy i bezpieczny. Korzystając ze swojego mobilnego portfela, nie musimy zabierać ze sobą karty płatniczej, ani instalować żadnej aplikacji w telefonie komórkowym.
Cały proces zakupu wygląda następująco:

 1.  Dzwonimy na numer telefonu reklamowany przez sklep
 2.  Podajemy numer produktu, który chcemy zakupić
 3.  Podajemy ilość jaka nas interesuje
 4.  Po zakończeniu zakupów podajemy swój numer telefonu (jako identyfikator)
 5.  Automat prosi o powiedzenie hasła głosowego i po jego wypowiedzeniu i potwierdzeniu, transakcja jest autoryzowana
 6.  Po zakończeniu transakcji, otrzymujemy emailem informacje o zakupionych produktach i terminie dostawy


Więcej o usłudze Shop BuyVoice można przeczytać na stronie www.shopbuyvoice.com
Ciekawe, czy i kiedy usługa się upowszechni? 

Posted on sobota, czerwca 05, 2010 by Zbigniew Marcinkowski

No comments

sobota, 22 maja 2010

“At Bell, My Voice Is My Password”
Takie hasło głosowe mają wszyscy klienci kanadyjskiego operatora Bell Canada. Każdy ma takie same hasło i w dodatku dzwoniąc do centrum obsługi klienta, IVR nam je przypomina, gdybyśmy je zapomnieli! Nie trzeba żadnych PINów, żadnych haseł - wszystko podane na tacy i jest bezpieczniej niż z PINami i hasłami.
Już ponad 2 miliony osób korzysta z hasła głosowego w przypadku kontaktu z Bell, kiedy chcą oni sprawdzić wartość ostatniej faktury, zamówić dodatkowe usługi czy choćby złożyć reklamację. Taki sposób uwierzytelniania dzwoniących funkcjonuje od roku 2007.
Jak to działa? Rejestracja i Weryfikacja/Identyfikacja:
 • Klient dzwoni do Contact Center i otrzymuje propozycje zarejestrowania swojego głosu.
 • W przypadku wyboru opcji, rozpoczyna się proces rejestracji, który trwa około 2 minut.
 •  Rejestracja polega na trzykrotnym powtórzeniu hasła. Sama rejestracja jest zabezpieczona kodem PIN i numerem klienta podawanym na miesięcznej fakturze.
 •  Klient otrzymuje potwierdzenie poprzez oddzwonienie lub SMS, że rejestracja odbyła się pomyślnie.
 • Podczas kolejnych telefonów do Contact Center, hasło głosowe pozwala na dostęp do usług automatycznych w IVR lub rozmowę z konsultantem.
 • Kiedy dodzwaniamy się do konsultanta, ten wie już, że zostaliśmy pozytywnie zweryfikowani hasłem głosowym i nie zadaje już żadnych dodatkowych pytań kontrolnych – przechodzi wprost do meritum sprawy oszczędzając swój i klienta czas.
 • Co jeśli do jednego konta ma dostęp więcej niż jedna osoba? Nic prostszego! W tym przypadku stosujemy mechanizm identyfikacji i z jego pomocą każdy użytkownik/współużytkownik ma dostęp do tego samego konta i może mieć też różne uprawnienia.
Bell Canada od wielu lat uchodził i wciąż uchodzi za firmę godną zaufania i mającą ogromną reputację wśród klientów. Zostało to potwierdzone między innymi takimi nagrodami jak „Marka godna zaufania ze szczególnym uwzględnieniem poszanowania polityki prywatności” (Ponemon Institute) czy nagroda za „najlepszą politykę prywatności” (Nymity).  
Bell zaczął planować uruchomienie nowej usługi w roku 2006 z powodu zwiększającej się liczby kradzieży tożsamości i nie mógł sobie pozwolić na wprowadzenie usługi, która mogłaby to zaufanie nadużyć.
Bell Canada jest dziś przykładem największej skali wykorzystania biometrii głosowej na świecie.

Może jest ktoś, kto mieszka w Kanadzie i korzysta z tej usługi? Zapraszam do kontaktu! biometria.glosowa@gmail.com 

Źródło: www.persay.com 

Posted on sobota, maja 22, 2010 by Zbigniew Marcinkowski

No comments

piątek, 14 maja 2010

Jest już ponad 5 milionów osób na świecie, które aktywnie korzystają z usług zabezpieczonych hasłem głosowym. W firmie Bell Canada (Kanadyjski operator telekomunikacyjny) jest już ponad 2 miliony zarejestrowanych osób. W Centrelink - Australijskiej rządowej organizacji wspierającej, jest ich ponad milion. Około 2 milionów przypada na firmy, instytucje finansowe i usługi typu premium lub służące do automatycznego resetu haseł.
Liczba ta wciąż wzrasta, gdyż uruchomiono w ciągu ostatnich kilku miesięcy wiele nowych  usług. Proces ten jest jednak rozłożony w czasie ze względu na swoją naturę. Żeby korzystać z dogodności zabezpieczenia usługi swoim głosem, najpierw musimy swój głos zarejestrować.

Posted on piątek, maja 14, 2010 by Zbigniew Marcinkowski

No comments

środa, 12 maja 2010

Bardzo często te dwa terminy są mylone, więc tym bardziej warte opisania:
 • Identyfikacja biometryczna – oparta jest tylko na cechach biometrycznych, gdzie podczas uwierzytelniania, porównujemy pobraną właśnie próbkę biometryczną z wieloma próbkami zarejestrowanymi w bazie danych. Porównujemy zatem jedną próbkę do wielu próbek w bazie danych.
 • Weryfikacja biometryczna – oparta jest na cechach biometrycznych danej osoby i na niepowtarzalnym identyfikatorze (np. login, numer karty bankowej, nr umowy, nr telefonu komórkowego z którego dzwonimy etc.) Identyfikator ten zawęża nam pole przeszukiwania bazy danych i wskazuje na konkretną osobę za którą się podajemy. Identyfikator ten pozwala nam wówczas na porównanie jednej wprowadzonej próbki biometrycznej z jedną próbką zarejestrowaną w bazie danych.
W biometrii głosowej najczęściej stosujemy weryfikację biometryczną.
Identyfikacja biometryczna w biometrii głosowej jest stosowana np. w systemach offline, gdzie przesiewamy bazę danych w poszukiwaniu konkretnych osób.

Posted on środa, maja 12, 2010 by Zbigniew Marcinkowski

No comments

Z życia codziennego znamy wiele sposobów uwierzytelniania. Poniżej zamieszczam skrócone opisy trzech tradycyjnych metod uwierzytelniania na podstawie:
 1.  Czegoś co mam – np. klucze, dowód osobisty, legitymację, kartę dostępową (przykład: mając kartę dostępową do budynku, zakłada się, że jestem uprawniony i mogę do niego wejść)
 2. Czegoś co wiem – np. hasła, PINy, czyli takie informacje, które z założenia powinny być dostępne tylko dla mnie i nie powinny być ujawniane osobom postronnym. Przy dzisiejszym dobrodziejstwie dostępu do wielu usług, pamiętanie kilku, czy kilkunastu haseł, PINów, a nawet loginów wymaga niezwykłej organizacji..
 3. Kim jestem – czyli na podstawie fizjologicznych i behawioralnych cech osób pozwalających odróżnić jedną osobę od drugiej. Tu mówimy o cechach, które są niepowtarzalne i trwałe oraz stanowią podstawę zastosowań biometrii. 
W praktyce nierzadko łączymy te metody, np. gdy korzystamy z karty do bankomatu (coś co mam) i wprowadzamy PIN (coś co wiem). 

W biometrii wyróżniamy dwie metody uwierzytelniania: Identyfikacja i Weryfikacja – o tym w kolejnym wpisie.

Posted on środa, maja 12, 2010 by Zbigniew Marcinkowski

No comments

sobota, 8 maja 2010

Dzięki uprzejmości Pana Mariana J. Kosteckiego, zamieszczam dwa dokumenty poświęcone biometryce głosowej:
 1. „Biometryczne uwierzytelnianie rozmówców telefonicznych” – artykuł z września 2007, który wciąż jest aktualny z dokładnością do banku, którego upadek zapoczątkował światowy kryzys finansowy – z pewnością nie wywołany przez biometrię głosową ;-).
 2. „Glosarisz” terminologii call center/help desk dotyczący biometrii głosowej. 
Polecam gorąco obydwa dokumenty! Z pewnością w późniejszych postach będę odnosił się do terminologii zamieszczonej w glosariuszu.

Posted on sobota, maja 08, 2010 by Zbigniew Marcinkowski

No comments

czwartek, 6 maja 2010

www.nab.com.au

National Australia Bank udostępnił swoim klientom możliwość identyfikacji i weryfikacji głosem podczas kontaktu z Contact Center. Jako powody wdrożenia podaje się zwiększenie bezpieczeństwa oraz łatwiejszy i szybszy sposób identyfikacji klientów, którzy nie muszą już pamiętać żadnych haseł ani PINów aby korzystać z usług bankowych przez telefon. Usługa jest już dostępna dla ponad 3 milionów klientów NAB.

National Australia Bank
Zatrudnia prawie 40,000 osób
Obsługuje prawie 11 milionów klientów
Posiada ponad 1800 oddziałów i 4600 bankomatów

 Źródło:
http://www.nab.com.au

Posted on czwartek, maja 06, 2010 by Zbigniew Marcinkowski

No comments

środa, 5 maja 2010


1. Zależne od tekstu
np. „W moim Telecentrum, mój głos jest moim hasłem”
Cały proces wprowadzania wzorca i sprawdzania tożsamości rozmówcy dotyczy tego samego hasła głosowego. Metodę tę stosujemy w systemach samoobsługowych IVR lub ... do otwierania drzwi znajomo brzmiącym hasłem „Sezamie otwórz się” ;-)

2. Niezależne od tekstu
np. „Dzień dobry, chciałbym wykonać przelew z mojego rachunku głównego na rachunek, którego…”
W tej metodzie nie jest ważne, co mówimy podczas procesu wprowadzania wzorca, jak również podczas procesu identyfikacji tożsamości. Ważne jest jednak to, że potrzebujemy dłuższego czasu aby utworzyć wzorzec głosu oraz podczas procesu identyfikacji osoby - czas ten mierzymy wciąż w sekundach!
Metoda ta często stosowana jest do tzw. cichej identyfikacji osoby dzwoniącej, która nie jest świadoma tego procesu. 

Posted on środa, maja 05, 2010 by Zbigniew Marcinkowski

No comments

wtorek, 4 maja 2010

Charakterystyka głosu zależna jest od unikalnej budowy kanału głosowego każdego człowieka.


Wzorzec głosu tzw. Voiceprint jest matematycznym modelem stworzonym na podstawie różnych parametrów głosu.
Budowa matematycznego modelu bazowego (wzorca) odbywa się na podstawie przeważnie 3 próbek głosu pobranych po uprzednim zweryfikowaniu tożsamości danej osoby.
Charakterystyka głosu doskonale jest przenoszona przez dzisiejszą telefonię komórkową, internetową (VoIP) i stacjonarną.

Posted on wtorek, maja 04, 2010 by Zbigniew Marcinkowski

No comments

poniedziałek, 3 maja 2010

3 największe Banki w Izraelu wprowadziły biometrię głosową firmy PerSay.  
Biometria głosowa jest na tyle dojrzała, że z powodzeniem może się stać główną technologią autentykacji dla zdalnych usług oraz aplikacji głosowych.15 kwietnia 2010 firma PerSay, światowy lider w badaniach i producent technologii biometrii głosowej ogłosił, iż zakończyły się wdrożenia jego technologii w 3 największych bankach w Izraelu. Bank HaPoalim, Bank Leumi oraz Discount Bank uruchomiły aplikacje zwiększające bezpieczeństwo dostępu do zdalnych usług opierając się o biometrię głosową. 
Bank HaPoalim uruchomił aplikacje umożliwiające automatyczne resetowanie PINu oraz umożliwiające dostęp do usług bankowych poprzez Contact Center bez konieczności wprowadzania PINu w ogóle.
Bank Leumi wprowadził samoobsługowe resetowanie hasła dla aplikacji eBanking oraz wykrywanie oszustów w czasie rzeczywistym (wykorzystuje tzw. ciche powiadomienie służb bezpieczeństwa w banku o nadużyciach).


Discount Bank z kolei, wprowadził wielostopniową autentykację opartą o biometrię głosową dla transakcji wysokiego ryzyka.
źródło: PerSay

Posted on poniedziałek, maja 03, 2010 by Zbigniew Marcinkowski

No comments

niedziela, 2 maja 2010

Biometria głosowa (voice biometrics), technologia używana do identyfikacji osób z użyciem analizy głosu. Biometryczna identyfikacja głosowa jest bardzo podobna do identyfikacji osób za pomocą odcisków palców - głos każdej osoby jest unikalny, podobnie jak linie papilarne.
Biometria głosowa jest używana do celów identyfikacji osób podczas przeprowadzania transakcji za pośrednictwem Contact Center, autoryzacji transakcji telefonicznych, autoryzacji dostępu do telekonferencji i wiele innych.Biometria głosowa to technologia osobistej identyfikacji oparta na odmiennych cechach danej osoby (sprawdzamy kim jesteś), w przeciwieństwie do innych technologii opartych na hasłach/numerach PIN oraz tokenach czy nawet popularnych ostatnio haseł jednorazowych SMS (badamy co masz i co wiesz). 
Hasła oraz numery PIN są dziś bardzo powszechne, ale niestety przysparzają wiele problemów. Są przede wszystkim coraz mniej wystarczającym zabezpieczeniem dostępu do usług telefonicznych a jednocześnie użytkownicy skarżą się na konieczność pamiętania coraz większej ilości PINów, haseł i loginów ze względu na wciąż rosnącą ilość dostępnych usług na rynku.


Z punktu widzenia klienta, biometrię głosową można postrzegać, jako bardziej wygodny i jednocześnie dużo bardziej bezpieczny sposób identyfikacji osoby podczas dostępu do usług telefonicznych. 


Zapraszam wszystkich do dyskusji na temat możliwości wykorzystania biometrii głosowej w praktyce!
Kontakt email: biometria.glosowa@gmail.com

Posted on niedziela, maja 02, 2010 by Zbigniew Marcinkowski