niedziela, 25 lipca 2010

Poniżej opisy kilku podstawowych wskaźników używanych podczas wyboru i implementacji systemu biometrii głosowej:
  • FAR (ang. False Acceptance Rate) - Odpowiada za bezpieczeństwo. Współczynnik niesłusznych akceptacji - % akceptacji osób nieuprawnionych przez system.
  • FRR (ang. False Rejection Rate) - Odpowiada za użyteczność. Współczynnik  niesłusznych odrzuceń - % osób uprawnionych, lecz niesłusznie odrzuconych przez system.
  • FTA (ang. Failure to Enroll) – Współczynnik niepowodzeń w rejestracji – odzwierciedla odsetek osób, których nie da się zarejestrować z powodu ograniczeń technologii (np. słaba jakość połączenia w danej chwili) lub problemów proceduralnych (np. wypowiedzenie innego hasła, niż to o które prosi automat).
  • EER (ang. Equal Error Rate) – Współczynnik błędu zrównoważonego – służy do wyznaczania dokładności konkretnej implementacji biometrii głosowej. Im niższy, tym lepszy osiągany rezultat. Współczynnik ten często wykorzystywany jest do porównania różnych technologii biometrii głosowej.
Punkt EER powstaje w miejscu przecięcia się krzywych FAR i FRR

Posted on niedziela, lipca 25, 2010 by Zbigniew Marcinkowski

No comments

niedziela, 18 lipca 2010

Czyli o różnicy między rozpoznawaniem mowy (ASR – ang. Automatic Speech Recognition) a rozpoznawaniem rozmówcy (biometria głosowa).
Bardzo często rozpoznawanie mowy jest mylone z rozpoznawaniem rozmówcy.
W filmie „Seksmisja” podczas wyjścia Alberta i Maksa na powierzchnię, niezbędne było hasło akustyczne, które znał tylko jego Ekscelencja. Najważniejsze było jednak samo hasło, a nie to, kto je wypowiada...

Gdyby w tym systemie wykorzystano biometrię głosową, wyjść mógłby jedynie jego Ekscelencja ;-)

Posted on niedziela, lipca 18, 2010 by Zbigniew Marcinkowski

No comments

Rejestracja próbki głosowej polega w skrócie na utworzeniu wzorca głosowego (tzw. Voiceprint) dla danej osoby. Proces rejestracji rozpoczyna się klasyczną procedurą uwierzytelnienia. Jeśli wynik uwierzytelnienia jest pozytywny, wówczas osoba proszona jest o wypowiedzenie hasła głosowego od 3 do 4 razy. System sprawdza jakość nagrania i jeśli nie ma zastrzeżeń, wówczas z naszych kilku próbek głosowych tworzony jest wzorzec głosu – Voiceprint. Wzorzec ten jest unikalny dla każdej osoby.
Warto zwrócić uwagę, że wzorzec głosu nie jest nagraniem głosowym. Nie można na podstawie wzorca głosowego odtworzyć nagrania.

Posted on niedziela, lipca 18, 2010 by Zbigniew Marcinkowski

No comments