eLearning polega na świadczeniu usług edukacyjnych dla studentów, którzy nie są obecni w miejscu wykładów.
Uwierzytelnianie tożsamości studenta jest szczególnie trudne w elearningu, ponieważ instytucja szkoląca zazwyczaj nie ma bezpośredniego z nim kontaktu. W coraz większym stopniu muszą sprostać temu wyzwaniu jednostki certyfikujące, których pracownicy muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje i nadane im uprawnienia do zaświadczania poziomu wiedzy danego studenta.
Dwie szkoły w USA wykorzystują biometrię głosową w celu uwierzytelnienia studentów na odległość: I Drive Safely - szkoła prawa jazdy i Language Testing International (LTI) – Instytucja sprawdzająca poziom biegłości języków obcych.

I Drive Safely


Wielu klientów tej szkoły, to kierowcy, którzy zmuszeni są do zdawania państwowego egzaminu w wyniku wyroku sądowego.
Od 2008 roku, I Drive Safely, uwierzytelnia kierowców przez telefon głosem. Kiedy kierowca loguje się do aplikacji webowej I Drive Savely po raz pierwszy, musi wybrać odpowiedni stan USA w którym nastąpiło wykroczenie i wybrać kurs, który musi przejść. Podczas rejestracji, kierowca podaje między innymi numer swojego telefonu. Kiedy rozpoczyna się kurs, na podany nr telefonu dzwoni automat rozpoczynający proces rejestracji próbki głosowej. Student proszony jest o powtórzenie sześciu liczb pięciocyfrowych. Proces rejestracji trwa zwykle mniej niż minutę. Następnie podczas kursu w różnych punktach szkolenia internetowego, system dzwoni automatycznie na zarejestrowany numer telefonu do kierowcy. Kierowca zobowiązany jest do poddania się weryfikacji głosowej poprzez powtórzenie podanej przez automat pięciocyfrowej liczby. Po pozytywnej weryfikacji, kierowca dopuszczany jest do kolejnego modułu kursu lub może przystąpić do egzaminu. Wszystko przez telefon i Internet! Od 2008 roku firma zarejestrowała ponad 60,000 kierowców i dokonała ponad 300,000 weryfikacji kierowców głosem.

Language Testing International (LTI)

LTI certyfikuje poziom znajomości języków i obsługuje głównie sektor rządowy, prywatny i szkolnictwo. LTI organizuje testy językowe certyfikowane przez ACTFL (Amerykański Instytut Nauki Języków Obcych) z ponad 60 języków. Klienci LTI zdając test, chcą mieć pewność, że biegłość ich języka będzie oceniona poprawnie. Często certyfikat biegłości języka jest wymagany przez pracodawcę, więc sprawa jest poważna.
LTI wykonuje testy przez telefon i komputer z dostępem do internetu. Ekspert ds. danego języka musi posiadać odpowiednie uprawnienia do wydawania opinii o biegłości języka obcego, więc jego tożsamość jest sprawdzana przed rozpoczęciem testów.
LTI weryfikowało wcześniej studentów przez poświadczenie pracownika LTI w danej lokalizacji. Było to kosztowne i czasochłonne.
Dziś LTI weryfikuje tożsamość osób poddających się testom przez telefon używając biometrii głosowej. Przed przystąpieniem do testu sprawdzana jest tożsamość studenta. Kiedy rozpocznie się kurs, tożsamość studenta może być sprawdzana online do samego końca testu. 
Wszystko przez telefon!