piątek, 24 grudnia 2010

W firmie AHM (Australian Health Management), można uzyskać dostęp do usług medycznych i informacji poufnych przez telefon. Chodzi tu o dostęp do wyników badań, statusie realizacji usług medycznych etc. AHM to prywatna sieć opieki medycznej należąca do pierwszej 10-ki największych firm w Australii obsługujących prawie 130 tysięcy osób. Dostęp do tych poufnych informacji zabezpieczony jest biometrycznym hasłem głosowym. Taka metoda uwierzytelniania stosowana jest już od 2006 roku.
Call Center odbiera ponad 420,000 połączeń w ciągu roku, gdzie ponad 80% wszystkich tych połączeń wymaga uwierzytelnienia przez telefon. Średnio uwierzytelnienie takie trwa około 28 sekund lub 11% całkowitego czasu poświęconego przez agentów na wszystkie rozmowy. Gdy klienci identyfikują się biometrycznie, owo 11% czasu zajmowanego agentom spada do 0, gdyż uwierzytelnienie klientów następuje w IVR z pomocą hasła biometrycznego.  Hasło biometryczne okazało się również łatwiejsze w wykorzystaniu przez klientów!
Klienci mogą zarejestrować próbkę swojego głosu w bardzo prosty sposób po uprzednim uwierzytelnieniu przez agenta. Kiedy zarejestrują już swoją próbkę głosu, dzwoniąc kolejnym razem do contact center, po prostu wypowiadają numer swojego abonamentu. Następnie połączenie jest przekierowane bezpośrednio do agenta, który już wie z kim rozmawia i wie też, że osoba została już uwierzytelniona, więc nie musi zadawać wielu niepotrzebnych dodatkowych pytań. AHM wciąż otrzymuje bardzo pozytywne reakcje od klientów, którzy korzystają z tej metody uwierzytelnienia.
Dzięki takiej metodzie weryfikacji osób, AHM może dramatycznie zwiększyć bezpieczeństwo swoich klientów i zaoferować im bardziej spersonalizowane usługi.
Dodatkowe korzyści:
- Ponad 95% klientów, którym AHM proponuje zarejestrowanie swojego głosu – wyraża na to zgodę.
- Agenci Call Center spędzają ok. 30s czasu mniej na indywidualnych połączeniach z klientami
- Klienci mają dostęp do sprawdzonej technologii i większego bezpieczeństwa świadczonych usług przez telefon.
AHM planuje wprowadzenie systemu płatności za abonamenty opartego o biometryczny podpis głosowy.
Źródło: http://www.ahm.com.au/

Posted on piątek, grudnia 24, 2010 by Zbigniew Marcinkowski

No comments

sobota, 4 grudnia 2010

Już po raz szósty Opus Research organizuje konferencję Voice Biometrics. Tym razem konferencja odbędzie się w Amsterdamie. Podczas konferencji będzie można wymienić doświadczenia o aktualnych zastosowaniach biometrii głosowej na świecie u operatorów komórkowych, firmach usługowych świadczących usługi Contact Center, bankach, firmach ubezpieczeniowych, agencjach rządowych, firmach telekomunikacyjnych oraz organów ścigania na całym świecie.


Konferencja dedykowana jest przede wszystkim dla:
  • Zarządzających telefonicznymi biurami obsługi klientów w sektorach takich jak: bankowość i finanse, medyczny, ubezpieczeniowy i publiczny
  • Integratorów systemów i dostawców rozwiązań z zakresu kontroli dostępu, zarządzania tożsamością, zarządzania ryzykiem oraz e-commerce
  • Specjalistów ds. bezpieczeństwa, oficerów i specjalistów IT
  • Jednostek badawczo rozwojowych, studentów i profesorów zajmujących się biometrią głosową
Więcej informacji o konferencji oraz rejestracja na stronie: http://voicebiocon.com/

Posted on sobota, grudnia 04, 2010 by Zbigniew Marcinkowski

No comments