Największa cykliczna międzynarodowa konferencja biometryczna w tej części Europy!


Konferencja organizowana jest przez Multitrain Sp. z o.o. oraz Forum Technologii Bankowych Związku Banków Polskich w dniach 26-27 kwietnia 2012r. w Hotelu Boss w Miedzeszynie.
Biometria głosowa, będzie obecna na niniejszej konferencji w postaci aż 3 wystąpień:
  1. Nuance omówi studia przypadków biometrii głosowej – najnowsze implementacje
  2. Algotech omówi aplikacje mobilne z użyciem biometrii głosowej
  3. T-Mobile podzieli się swoim doświadczeniem z pierwszego w Polsce wdrożenia biometrii głosowej 
W tym roku podczas konferencji zaprezentowane zostaną:
  • Biometryczne uwierzytelnianie w bankowosci w tym: stanowisko GIODO wobec biometrii w bankowosci, aspekty prawne biometrii w bankowości
  • Studia Przypadków w Bankowosci: polskie i swiatowe banki w tym miedzy innymi: IS Bankasi (Turcja), PEKAO SA, BPS, PBS przedstawia swoje wdrożenia biometrii lub plany wdrożenia biometrii
  • Zastosowania biometrii w bankowości: oddziały bankowe, bankomaty, bankowość internetowa, aplikacje mobilne.
  • Biometria a prawo pracy: wykorzystanie biometrii w RCP, analiza wyroku NSA
  • Biometria w innych sektorach: przedstawienie wdrożeń i zastosowań w telekomunikacji, systemach e-administracji, lotniskach i stadionach
  • Biometryczny podpis elektroniczny