Biometria głosowa (ang. voice biometrics), technologia używana do weryfikacji tożsamości osób na podstawie analizy głosu. Biometryczna weryfikacja głosowa jest bardzo podobna do weryfikacji osób za pomocą odcisków palcy - głos każdej osoby jest unikalny, podobnie jak linie papilarne czy układ żył krwionośnych w palcach.

Biometria głosowa jest używana do celów weryfikacji tożsamości osób podczas przeprowadzania transakcji za pośrednictwem Contact Center, autoryzacji transakcji telefonicznych, autoryzacji dostępu do telekonferencji i wiele innych aplikacji głosowych.Biometria głosowa to metoda osobistej weryfikacji oparta na odmiennych cechach danej osoby (sprawdzamy kim jesteś), w przeciwieństwie do innych metod opartych o sprawdzanie haseł, numerów PIN oraz tokenów czy  popularnych haseł SMS (sprawdzamy co masz i co wiesz).
Hasła oraz numery PIN są dziś bardzo powszechne, ale niestety przysparzają wielu problemów z ich zapamiętywaniem. Są przede wszystkim coraz mniej wystarczającym zabezpieczeniem dostępu do usług telefonicznych a jednocześnie użytkownicy skarżą się na konieczność pamiętania coraz większej ilości haseł i loginów ze względu na wciąż rosnącą ilość dostępnych usług na rynku.

Z punktu widzenia klienta, biometrię głosową można postrzegać, jako bardziej wygodny i jednocześnie dużo bardziej bezpieczny sposób weryfikacji osoby podczas dostępu do usług telefonicznych. 

Zapraszam wszystkich do dyskusji na temat możliwości wykorzystania biometrii głosowej w praktyce!